Schade preventie

Voor de jager en grond gebruiker

 

 
Voor de duidelijkheid even een aantal punten op een rij.

Zodat zij op tijd hun maatregelen kunnen treffen om schade te voorkomen, of de tegemoetkoming bij fauna schade mislopen.

 

Men kan alle informatie bekijken op de website van het Faunafonds. www.faunafonds.nl en op de site van de FBE Limburg  www.faunabeheereenheid.nl/limburg ook kan men hier de benodigde formulieren downloaden.

Op site van het faunafonds kan men ook de handreiking Faunaschade 2009 downloaden, of bestellen.

Op de site van de FBE Limburg kan men relevante zaken vinden over de provincie Limburg en o.a de onderstaande formulieren en uitvoeringsmaatregelen

Faunafonds

Het Faunafonds is een landelijk opererende overheidsinstantie die onder andere verantwoordelijk is voor het uitkeren van schadevergoedingen veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten. Zij stellen aan een vergoeding wel bepaalde eisen.

De belangrijkste voorwaarden voor een tegemoetkoming in de geleden schade die altijd gelden zijn:

·

het melden van de schade bij het Faunafonds (binnen 7 werkdagen na constatering!);

 

·

de verantwoordelijke jager op de hoogte brengen van de schade;

 

·

het plaatsen van preventieve maatregelen (te downloaden via www.faunafonds.nl)

 

·

voor bepaalde diersoorten: het aanvragen van een ontheffing bij de FBE (uiterlijk op de dag van constatering!).

In het overzicht dat u in de linkse kolom kunt downloaden, staan de diersoorten vermeld waar altijd een ontheffing voor moet worden aangevraagd i.v.m. een eventuele schade-uitkering van het Faunafonds.

Diersoorten die schade kunnen veroorzaken en waar géén tegemoetkoming voor mogelijk is:

·

Onbeschermde Diersoorten (Zwarte Rat, Bruine Rat, Huismuis);

 

·

Landelijk Vrijgestelde Soorten (Canadese Gans, Konijn, Houtduif, Kauw, Zwarte Kraai, Vos o.b.v. art. 65 en 66. De Mol, Bosmuis en Veldmuis o.b.v. art. 9 t/m 11 van de Flora- en faunawet);

 

·

Jachtsoorten binnen het jachtseizoen (Haas, Fazantenhen, Fazantenhaan, Wilde Eend, Houtduif, Konijn);

 

·

Alle Exoten en Verwilderde Dieren.

Als grondgebruiker kunt u het aanvragen van een eventueel benodigde ontheffing het beste overleggen met uw jager, dat wil zeggen, degene aan wie u toestemming heeft verleend de beheer en schadebestrijding op uw gronden uit te voeren. Deze jager weet vaak welke ontheffing er nodig is en waar deze te verkrijgen is. Meestal heeft de Wildbeheereenheid de ontheffing, en anders kan de Wildbeheereenheid, uw jager of uzelf deze aanvragen bij de Faunabeheereenheid.

Nadat u het verzoekschrift Faunafonds heeft ingevuld, komt er meestal een taxateur van het Faunafonds langs om de schade te taxeren. Als inderdaad blijkt dat u er alles aan gedaan heeft om de schade te voorkomen en uw schade blijkt meer dan € 250,- te bedragen, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Een verzoekschrift kunt u in de linkse kolom downloaden. Voor hulp bij het afhandelen van de aanvraag kunnen leden van de LLTB zich melden via de LLTB infolijn: 0900-46365582. Of vraag uw jager om hulp.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.