Werkzaamheden

De taken van de WBE Venray liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van flora en fauna en verantwoorde bejaging en beheer van faunasoorten.

Een greep uit deze taken is:
  • Aanleg en in standhouden van landschapselementen in samenwerking met de grondeigenaren.
  • Het houden van toezicht in het veld (oog en oor functie).
  • Inventarisatie van faunasoorten.
  • Aanleveren gegevens aan de FBE.
  • Aanleveren gegevens WBE databank.
  • De grondgebruikers behulpzaam zijn bij het voorkomen van wildschade.
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding.
  • Medewerking verlenen aan natuurschoonmaak dagen.
  • Registratie valwild (verkeersslachtoffers).
  • Rapporteren ontheffinggebruik.
Natuurbeheer is samenwerking.
Natuurbeschermers en jagers streven het zelfde doel na: behoud van natuur en biodiversiteit. Op veel fronten zoals bijvoorbeeld in de FBE`s werken die dan ook met elkaar samen. Regelmatig staan de verschillende groene organisaties, waartoe de wbe`s behoren op beurzen en fairs. Ook bij het beschermen van weidevogels, terugdringen van exoten en voorkomen van landbouwschade wordt regelmatig samengewerkt met bijvoorbeeld weidevogelwerkgroepen, agrariƫrs, etc. Verder onderhouden zij contacten met de lokale politiek. Zodat zij bijvoorbeeld projecten die veel invloed hebben op de natuur goed kunnen volgen.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.